Det med småt – skrevet med stort

Alle de kedelige – men nødvendige – juridiske undtagelser, fraskrivelser og øvrige spilleregler.

Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for enhver brug af Skriveren.dk (dette websted og dets indhold) samt ved bestilling og køb af produkter og ydelser hos Skriveren.dk. Betingelserne gælder fra 12. september 2017, og erstatter alle tidligere versioner.

Virksomheden
Skriveren.dk er en tekstforfattervirksomhed, som sælger tekster og relaterede ydelser til virksomheder.

Ejerforhold
Skriveren.dk ejes og drives af:

Skriveren.dk
c/o Jesper Nerløe
Gildbrovej 16, 4. – 1
2635   Ishøj
CVR: 27629261
Email: jesper@skriveren.dk

Produkter og ydelser
Skriveren.dk tilbyder og fremstiller digitale produkter i form af tekster og relaterede ydelser til virksomheder.

Bestilling og aftaler
Alle bestillinger skal afgives online via webstedet, Skriveren.dk. Såfremt, Skriveren.dk accepterer bestillingen, er der indgået en bindende aftale mellem dig og Skriveren.dk vedrørende det bestilte – og til de priser, der var gældende på tidspunktet for bestillingen.

Priser
Gældende priser findes på Skriveren.dk og alle nævnte priser er i danske kroner, ekskl. moms, hvor andet ikke er angivet. Der tages forbehold for fejl og mangler i de oplyste pris- og produktinformationer. Priserne kan til hver en tid, og uden varsel, ændres af Skriveren.dk. Prisændringer gælder fremadrettet, og ikke for allerede afgivne bestillinger.

Fortrydelsesret
Alle tekster og tillægsprodukter/-ydelser fremstilles digitalt til dig som erhvervsdrivende og ud fra dine specifikationer. Der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret, når først du har afgivet din bestilling.

Levering og betaling
Levering sker via den mailadresse, du oplyste ved bestillingen. Ved levering fremsendes særskilt en faktura på det bestilte. Betalingsoplysninger fremgår af fakturaen og forfalder 8 dage (netto) fra fakturadatoen.

Ejendomsret
Rettighederne til de bestilte tekster tilhører Skriveren.dk, indtil din betaling er modtaget. Når betalingen er konstateret modtaget af Skriveren.dk, overdrages ophavsretten til dig, og du ejer herefter teksterne.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
Enhver brug af Skriveren.dk sker på eget ansvar og Skriveren.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Skriveren.dk eller produkter og/eller ydelser leveret af Skriveren.dk. Endvidere fraskriver Skriveren.dk sig ansvaret for problemer og tab, opstået grundet forhold uden for Skriveren.dks kontrol – herunder strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware eller software, vira, hackerangreb eller andre force majeure-tilstande. Skriveren.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold, og det maksimale erstatningsansvar over for dig som kunde, kan aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, du betalte i forbindelse med dit køb.

Persondata
Skriveren.dk registrerer ikke persondata med mindre du selv vælger at oplyse disse. Der er tre måder, hvorpå du frivilligt afgiver oplysninger, der kan indeholde dine persondata:

  • Bestilling: ved benyttelse af bestillingsformularen, oplyser du dit navn, din mailadresse, telefonnummer (valgfrit), virksomhedsnavn, CVR-nummer samt adresseoplysninger.
  • Mails: hvis du kontakter Skriveren.dk via mail, oplyser du din e-mailadresse og evt. dit navn. Alle korrespondancer foretaget via e-mail lagres på en sikker server, som Skriveren.dk og dennes leverandør af webplads har adgang til.
  • Cookies: ved at acceptere cookies, registrerer Skriveren.dks statistikprogram oplysninger om bl.a. din browser, navnet på den by din internetforbindelse oplyser samt en række andre oplysninger. Se Skriveren.dks Cookie-politik.

Skriveren.dk bruger i øvrigt ikke registrerede oplysninger til at identificere personer, som benytter webstedet.

Ophavsret
Alt indhold på Skriveren.dk er omfattet af dansk lov om ophavsret og ejes af Skriveren.dk. Det betyder, at du ikke må kopiere, modificere og/eller publicere tekst, grafik eller andet indhold fra webstedet, uden skriftlig tilladelse fra Skriveren.dk. Det er dog tilladt at downloade, kopiere og gemme information til eget personlige brug. I øvrigt henvises til loven om ophavsret.

Ved køb af tekster, overdrages ophavsretten til tekstmaterialet til køber, som herefter ejer dette.

Ændring af betingelser
Skriveren.dk kan ændre betingelserne på denne side uden forudgående varsel.

Værneting
Eventuelle tvister skal løses efter dansk ret og ved en dansk domstol i den retskreds, hvor Skriveren.dk er hjemhørende.